Program- och aktivitetskommittén

Program- och aktivitetskommittén består av

Ansvarig: Lisette Lindenström, 070-588 71 45, lisette.lindenstrom@gmail.com
Ledamöter: Eva Olsson, Margit Andersson och Lennart Hansson

På programmet våren 2024, se Program för våren 2024.pdf