Om föreningen

SPF Seniorerna Åmåliterna

Välkommen till pensionärsföreningen SPF Åmåliterna i Åmål

Vi vill gärna se Dig som medlem i "Åmåliterna".

Föreningen är ansluten till SPF Seniorerna, som är politiskt och religiöst obunden.

I vår förening kan Du under gemytliga former träffa gamla vänner och få nya! Make/maka eller sambo, som ännu inte uppnåt pensionsåldern, är även välkomna som medlemmar.

Du får också möjlighet att påverka de viktiga äldrefrågorna samt delta i en mängd aktiviteter, studiecirklar, föredrag och resor och fester.

 

                                                    Historik

Föreningen bildades vid ett konstituerande möte den 28 mars 1983 med 23 personer närvarande.

Föreningens första ordförande var Werner Åkerlund. Han efterträddes 1987 av Gunnar Orrhage.

1990 övertog Ulla Hesselbom ordförandeklubban för hela elva år till 2001, då Rolf Nilsson avlöste under ett år.

2002-2008 var Lars Gråberg ordförande och efterträddes av Ove Cliffordsson.

Från och med 18 maj 2009 avsade sig Ove Cliffordsson ordförandeskapet och efterträddes av Sten Hedlund som i sin tur har efterträtts av Sven Martinsson den 25 februari 2013. Birgitta Rolöf tog sedan över 2018 och vår nuvarande ordförande Lisette Lindenström valdes vid årsmötet i februari 2022.

Vid 1983 års slut hade föreningen 82 medlemmar. Under 1990 uppnådde man 200 medlemmar och 300-strecket nåddes 1996. I januari 2006 blev vi 400 medlemmar. Månadsmöten hölls de första åren i församlingshemmet, därefter i Missionskyrkan, flyttades tillbaka till församlingshemmet för att i början av 1990-talet flyttas till Södra skolans matsal. 2019 bytte vi lokal till Västerlånggatan 14 och sedan har månadsmötena hållits i gamla tingshuset. För närvarande (januari 2023) är vi 407 medlemmar.

1986 bildades sångkören, 1992 började bridgespel tillsammans med Statspensionärerna. 1993 startade boulespelet. Gymnastik har bedrivits under många år.

Under 10 års tid från 1988 drevs Café Viken - öppen verksamhet - tillsammans med Statspensionärerna.

SPF Åmåliterna tillhör Norra Älvsborgsdistriktet av SPF tillsammans med 19 andra SPF-föreningar. Fyra gånger har föreningen varit värd för vårt distrikts årsstämma; 1987 förlagd till församlingshemmet samt 1995 och 2002 båda gångerna på Vikenborg. 2012 hölls årsstämman på Karlbergsskolan.