Äldrerådet

SPF Åmåliterna och PRO Åmål har tillsammans med Medpro Vårdcentral bildat ett Äldreråd som kommer att träffas några gånger om året. Tanken är att vi där ska diskutera äldrevården och hur den kan förbättras.

Vi som ingår från SPF är

  • Lena Kock, 070-266 92 60, kock.lena@gmail.com
  • Anne Byh, 070-251 31 11, anne.byh@telia.com
  • Ann-Christine Alm-Höjdén, 072-554 26 22, anki.hojden1953@gmail.com

Kontakta oss gärna om du har synpunkter!

Förberedande möte med Medpro 2019-10-24.pdf