Hemtjänstindex 2023

Årets index presenterades i tisdags och bäst av alla 290 kommunerna var Halmstad. Åmål har förbättrat sin position sedan förra året och hamnar nu på plats 153, nära medel, från plats 176. Det gläder oss naturligtvis mycket och vi hoppas att kommunen köper resultatet även detta år för ett fortsatt förbättringsarbete inom området.

Hemtjänstindex (HTI) lanserades för första gången 2022 och är ett initiativ från SPF Seniorerna med finansiering från Allmänna arvsfonden. Indexet visar hemtjänstens kvalitet i alla kommuner och det var första gången det gick att jämföra kommuner med varandra. Syftet med HTI är att skapa en positiv utvecklingsspiral för att höja kvaliteten i hemtjänsten i alla Sveriges kommuner.

HTI är ett nytt mått men ingen ny undersökning. HTI bygger på befintlig nationell statistik om hemtjänsten, från bland annat Socialstyrelsen och är utformat av experter inom äldreomsorg och kvalitetsmätning. Den viktning av hemtjänstens olika delar som indexet bygger på utgår ifrån seniorers egna uppfattningar.