Bilder från besöket på hembygdsmuseet 6/9

Tjugo medlemmar besökte Hembygdsmuseet vid dagens studiebesök. Efter en kort introduktion fick vi gå runt på alla tre våningarna och fördjupa oss i en gången värld. Det var hemmiljöer, skrädderi, tandläkarpraktik, en gammal handelsbod och läkarpraktik och mycket annat att betrakta.

Handelsbod.jpg

Mjölkutrustning.jpg

skrädderi.jpg

Entre.jpg

Förbandsplats.jpg

Ulla m fl.jpg

Tandläkarpraktik.jpg

Sängkammare.jpg