Årsmötet 28/2

Årsmöte för SPF Seniorerna Åmåliterna

 

Den 28 februari genomfördes åter årsmötet i fysisk form med närmare 60 medlemmar samlade i gamla Tingssalen. Mötet inleddes med parentation av de trettio medlemmar som avlidit under 2020 och 2021 varefter alla tillsammans med kören sjöng ”Härlig är jorden”. Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mötet beslöt att utöka styrelsen med två ledamöter till totalt nio. Till ny ordförande valdes Lisette Lindenström.

Den tidigare ordföranden Birgitta Rolöf avtackades med blommor och tal. Även övriga avgående ledamöter samt cirkelledare avtackades med blommor.  Lisette Lindenström tackade för förtroendet som nyvald ordförande och avslutade mötet.

Efter förhandlingarna bjöds det på kaffe och tårta. SPF-kören Likören underhöll med att sjunga den av Claes Eriksson skrivna dikten om Dalsland.

Protokollet från årsmötet kommer senare att läggas ut på hemsidan.

Birgitta1.jpgÅrsmöte Tingssalen1.jpg