Balanspromenader

Tid: söndagar klockan 11, start 7/4 (efter påsk)
Plats: Örnässkogen
Ledare: