Protokoll från KPR 16/6

Protokoll från mötet 16/6 med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.