Månadsträffen 31/1 inställd

Månadsträffen 31/1 är inställd på grund av det höga smittläget.