Protokoll från KPR 24/6

Protokoll från mötet 24/6 med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.