Påminnelse om årsmötet

Styrelsen vill påminna om vårt årsmöte som sker "per capsulam". Lämna era svar på föredragningslistan senast 2021-02-22! Svar kan lämnas till någon i styrelsen (direkt eller med e-post) eller läggas i brevlådan till föreningslokalen. Alla dokument till årsmötet hittar du HÄR