Kallelse till årsmöte 24/2

Medlemmar i SPF Åmåliterna kallas till ordinarie årsmöte måndagen den 24 februari 2020 klockan 14.00 i gamla tingshusets stora sal.

Dagordning och övriga dokument kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast en vecka före årsmötet.