Samarbete med Medpro Clinic

SPF Seniorerna Åmåliterna och PRO Åmål har nu tillsammans med Medpro Vårdcentral bildat ett Äldreråd. Tanken är att vi där ska diskutera äldrevården och hur den kan förbättras. Vi kommer att ha vårt första möte den 21 januari.

Vi som ingår från SPF är

  • Lena Kock, 070-2669260, kock.lena@gmail.com
  • Anne Byh, 070-2513111, anne.byh@telia.com
  • Lisette Lindenström, 070-5887145, lisette.lindenstrom@bahnhof.se

Kontakta oss gärna om du har synpunkter!