Tysk konversation

Tid: tisdag jämn vecka klockan 11-12.30 med start 5/10
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Anita Bergstedt, 072-334 30 39