Tysk konversation

Tid: tisdag jämn vecka klockan 11-12.30
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Anita Bergstedt, 072-334 30 39