Släktforskning

Tid: start i början av februari om tillräckligt intresse finns
Plats: SPF-lokalen
Anmälan till Lisette Lindenström 070-588 71 45