Fortsättningskurs i italienska

Tid: ej bestämt
Plats: SPF-lokalen
Cirkelledare: Tiziano Gazzoli, 076-254 53 26

Fortsättningscirkeln i italienska kan erbjudas, om minst 5-6 är intresserade, avgiftsbelagd.