Distriktsstämma 2020

Distriktsstyrelsen har beslutat att kalla till distriktsstämma torsdag 28 maj 14.00. Stämman kommer att vara digital och antalet ombud/förening blir maximerat till tre. Studieförbundet Vuxenskolan kommer att sköta det praktiska för genomförandet.

Stämman kommer att genomföras digitalt den 28 maj kl 14.00

Information om hur stämman ska genomföras kommer att skickas ut, som länk för inloggning och för nedladdning av verktyget ZOOM.

Det kommer i god tid före stämman att genomföras en testkörning för att undvika att problem uppstår under stämman.

Handlingarna, för stämman, kommer att skickas via mail till ombud och ersättare.
Handlingarna är även bilagor i protokollet

Kallelse och föredragningslista 
OBS! Datum för årsstämman kommer att uppdateras då nytt datum har beslutats! 

Valberedningens förslag 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning: 
- Verksamhetberättelse för år 2019
- Årsredovisning för år 2019 

Verksamhetsplanering och budget: 
- Verksamhetsplan för år 2020 
- Budget för år 2020 

Protokoll från årsstämman