RPR information

På denna sida kan du läsa om diverse information från Regionens Pensionärsråd.

 

Minnesanteckningar från möte den 22 april 2021 med regionens RPR.
Mötet avsåg vaccinationsläget inom regionen

- Utdrag ur minnesanteckningar Klicka här
- Vaccinationsläget (OH bilder) Klicka här
- Sammanfattning Klicka här

Vaccinationsläget 26 febr 2021 Klicka här