Valberedning

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen som man kan ha i distriktet. Det är ett ansvar som har avgörande betydelse för distriktet och deras främsta uppgift är att förbereda valen till disttriktets årsstämma.

Kia Rydell

Valberedning sammankallande

Sven-Olof Andersson

Valberedning

Gunvor Jansson

Valberedning