Bräckes kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Bräcke kommun omfattar följande SPF föreningar: SPF Seniorerna Gimådalen och SPF Seniorerna Öst Jämtland

Under mandatperioden 2023-2026 representeras SPF Seniorerna  i Bräckes kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:
- Birgitta Franzon, SPF Seniorerna Gimådalen
  Tel: 070-349 82 36   mail: -

- Göran Näslund, SPF Seniorerna Öst-Jämtland
   Tel: 070-258 07 17    mail: goran.kov.naslund@gmail.com

Ersättare:
- Margareta Eurenius, SPF Seniorerna Gimådalen
   Tel:073-037 99 18   mail: margaretaeurenius@hotmail.com

- Rolf Säll, SPF Seniorerna Öst-Jämtland
   Tel: 070-614 40 55    mail: inger_sall@telia.com
 

Information om Bräcke kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender, kallelser och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida: Klicka här