Distriktsstämma

Stämman är distriktets högsta beslutande organ och skall årligen hållas senast den 15 april.