Distriktsstämma

Stämman är distriktets högsta beslutande organ och skall årligen hållas
senast den 15 april.