Utbildning - kurser

SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet har ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i frågor som rör verksamhetens utbildning/information och konferenser.

Personbilden är ej tillgänglig.

Iréne Westberg

Utbildning / Kurser

Mer information finns under fliken "Utbildning" på distriktets startsida. Klicka här