Ragundas kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Ragunda kommun omfattar följande SPF förening
SPF Seniorerna Öst-Jämtland

Under mandatperioden 2023-2026 representeras SPF Seniorerna  i Ragundas kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:

- Per-Ivar Johansson, SPF Seniorerna Öst-Jämtland
   Tel: 076-146 77 13  mail: per-ivar@pisco.se

Ersättare:

- Eva Larsson, SPF Seniorerna Öst-Jämtland
   Tel: 070-5382163  mail: evamanta@live.se
 

Information om Ragunda kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender, kallelser och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida: Klicka här