Distriktsstämma

Enligt stadgarna kan distriktsstämma hållas årligen eller vartannat år.

Stämman skall då hållas senast före utgången av april månad.