Stadgar för distriktet

Stadgar för SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet år 2018. Fastställdes i samband med distriktsstämman 2018-04-12.

Stadgar 2018