Utbildning

Distriktet samordnar utbildning/information och konferens för distriktets föreningar.

SPF Seniorerna Jämtland Härjedalens distrikt har ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i frågor som rör verksamhetens utbildning/information och konferenser.

SV ska därvid vara
- en pedagogisk utvecklingsresurs
- ett bollplank i förnyelse- och förändringsfrågor
- idégivare och inspiratör i kultur och utbildningsfrågor

Utbildning/information/konferenser kan ske enligt följande:

Funktionärsutbildning/förtroendemannautbildning - , med användning av de handböcker/kurshäften som tas fram centralt av SPF och kan beställas via Intranätet. Dessa kan användas antingen som studiecirklar eller i regelrätt utbildning tillsammans med SV, ev. med hopdragning i distriktet. Exempel på handböcker riktade till ordförande, kassör, sekreterare, pensionärsråd, rollen som distriktsansvarig mfl finns att beställa på intranätets webbshop.

Annan utbildning – juridik för ideella föreningar, ledarutbildning. För medlemmar – familjejuridik, matlagning för män, sociala medier, aktiekurs, trafik, friskvård mfl.

Konferenser – hopdragning av olika ansvarsområden, KPR/RPR, läkemedelsansvariga, trafik, folkhälsa, vissa konferenser i samarbete med andrapensionärsorganisationer.
Här är det naturligtvis "ett måste" att alla föreningar samlar in ideér och önskemål och behov av nya kunskaper hos sina funktionärer och medlemmar och meddelar detta till distriktet för gemensam utbildningsplanering.

Studiecirklar – Kraven för att en studiecirkel ska anses föreligga finns på SV:s hemsida. Deltagarnas behov styr utbudet och studieplanen. Exempelvis lämpar sig en hel del av SPF:s handböcker/kurshäften för en genomgång i studiecirkelform. Utbildning av studiecirkelledare genomförs av SV.

Som medlem i SPF Seniorerna har du 10 % rabatt på deltagaravgiften i Studieförbundet Vuxenskolans allmänna utbud av studiecirklar.

Information om SV:s utbud finns på deras hemsida

För att kunna nyttja rabatten ska anmälan göras muntligen via telefon eller besök hos SV, eller skriftligt via e-post. Uppge "SPF Seniorerna medlemsrabatt 10 %" vid anmälan (det går inte att nyttja rabatten om du anmäler dig via hemsidan).

Rabatten gäller för deltagaravgiften, inte studiematerial eller andra kostnader som kan uppkomma i samband med studiecirkeln. Studiecirklar som genomförs av SV i samarbete med SPF Seniorerna omfattas inte heller av rabatten.


Utbildnings- och informationsansvarig inom distriktet är
Iréne Westberg.
Kontaktuppgifter:
Tel.: 070-6466199
E-post: irene.w@bredband.net