Östersunds kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Östersunds kommun omfattar följande SPF föreningar:
Brunflo, Frösön, Lit, Odensala och Östersund

SPF Seniorerna representeras i kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:
- Margareta Halvarsson, SPF Seniorerna Litsbygden
  Tel: 076-1346341    mail: 0642.10573@telia.com

- Elisabeth Funseth, SPF Seniorerna Östersund
  Tel: 070-6060480   mail: bissefunseth@gmail.com

Ersättare:
- Hildegun Forslund, SPF Seniorerna Odensala
  Tel: 0705273831  mail: hildegun.m@gmail.com

- Marit Borg, SPF Seniorerna Brunflobygden
  Tel: 070-6895492    mail: maritibrunflo@gmail.com

Information om Östersunds kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida:

Kommunala pensionärsrådet - Östersund.se

Kommunen har tagit fram en strategi för ett inkluderande samhälle. Läs gärna igenom dokumentet och kom med eventuella synpunkter och önskemål till SPFs representanter i pensionärsrådet. Remissvar önskas före 21/9 2019.

Dokumentet: Ett Östersund för Alla