Revisorer

Följande revisorer valdes vid Årsstämman 2021

Göran Näslund

Revisor

Nils Göran Fürstenberg

Revisor

Sven Hellström

Revisor - ersättare

Ola Lanner

Revisor - ersättare