Bergs kommunala pensionärsråd - KPTR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd, som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Bergs kommunala pensionärs- och tillgänglighetsråd (KPTR) är ett remiss- och samarbetsorgan mellan Bergs kommun och företrädare för föreningar med representation i rådet.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet sorterar under kommunstyrelsen.

Rådets arbetsuppgifter:

- Utgöra en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- samt handikappföreningar.
- Verka för att pensionärers och handikappsaspekter tas tillvara i planeringen i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvarar för.
- Utgöra ett forum där pensionärs- och handikappföreningars sakkunskap kan förmedlas till kommunens nämnder/styrelser.
- Genom pensionärs- och handikappföreningar utgöra remissorgan i samhällsplaneringen.
- Vid behov lämna förslag på strategiska frågor som berör de medlemmar rådet representerar.

Bergs kommun omfattar följande SPF förening: SPF Seniorerna Bergsbygden

Under mandatperioden representeras SPF Seniorerna  i Bräckes kommunala pensionärsråd (KPTR) av:

Ordinarie ledamöter:

- Lena Olsson, SPF Seniorerna Bergsbygden
  Tel:  070-587 97 83  mail: lena.b.olsson@outlook.com

Ersättare:

- Barbro Larsson, SPF Seniorerna Bergsbygden
  Tel: 070-2270927  mail: svekvarnsjo@live.se

 

Information om Bergs kommuns pensionärs- och tillgänglighetsråd (KPTR), deras möteskalender, kallelser och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida: Klicka här