Krokoms kommunala pensionärsråd - KPR

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett pensionärsråd (KPR), som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Krokoms kommun omfattar följande SPF föreningar:
Hårkandalen, Offerdal och Rödön

Under mandatperioden representeras SPF Seniorerna  i kommunala pensionärsråd (KPR) av:

Ordinarie ledamöter:
- Viola Larsson-Ekavall, SPF Seniorerna Offerdal
  Tel: 070-235 32 75     mail: viola.ekavall@gmail.com

- Britt Larsson, SPF Seniorerna Rödön
  Tel: 070-2993346    mail: britt_lars@hotmail.com

- Astrid Lönn-Jern, SPF Seniorerna Hårkandalen
   Tel: 070-685 27 96  mail: lonn.a@telia.com

Ersättare:
- Sören Grundström, SPF Seniorerna Offerdal
  Tel: 0640-34013      mail: soren.grundstrom@hotmail.com

- Siv Magnusson, SPF Seniorerna Rödön
  Tel: 070-5643431    mail: siw.magnusson@icloud.com

- Tord Stattin, SPF Seniorerna Hårkandalen
   Tel: 070- 373 95 12  mail: -

Information om Krokoms kommuns Kommunala Pensionärsrådet (KPR), deras möteskalender och protokoll från olika möten kan man läsa på följande sida:

Krokoms Kommunala pensionärsråd