Information/enkäter från KPR (Östersund)

Informationer från Östersunds kommun:

- Trygghetsenkät från SOS Alarm Klicka här
- Välkommen till FN:s internationella äldredag Klicka här
- Inspiration till utomhusaktiviteter Klicka här
- Hur upplevs utemiljön av äldre  Klicka här