Härjedalens kommuns råd för bl a pensionärer - HRPF

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt via samverkansgrupper påverka kommunens beslut i olika frågor som rör oss seniorer.

Varje kommun har ett råd, som skall stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Härjedalens kommuns råd för pensionärer och funktionshindrade (HRPF) är ett remiss- och samarbetsorgan mellan Härjedalens kommun och företrädare för föreningar med representation i rådet.

Det kommunala pensionärsrådet sorterar direkt under kommunstyrelsen.

Rådets arbetsuppgifter:

- Utgöra en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- samt handikappföreningar.
- Verka för att pensionärers och handikappsaspekter tas tillvara i planeringen i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvarar för.
- Utgöra ett forum där pensionärs- och handikappföreningars sakkunskap kan förmedlas till kommunens nämnder/styrelser.
- Genom pensionärs- och handikappföreningar utgöra remissorgan i samhällsplaneringen.
- Vid behov lämna förslag på strategiska frågor som berör de medlemmar rådet representerar.

Härjedalens kommun omfattar följande SPF förening:
- SPF Ytterberg
- SPF Sveg
- SPF Hogdal

Under mandatperioden 2019-2020 representeras SPF Seniorerna  i Härjedalens Råd för Pensionärer och Funktionshindrade (HRPF) av:

Ordinarie ledamöter:

- Märit Eriksdotter, SPF Sveg
  Tel:  076-311 39 57  mail: m.eriksdotter@outlook.com

Ersättare:

- Gunvor Jansson, SPF Ytterberg
  Tel: 073-973 90 05  mail: gunvor.jansson@outlook.com

 

Protokoll från "Härjedalens kommuns råd för peinsionärer och funktionsnedsatta (HRPF)", kan man läsa på kommunens hemsida  (klicka här) och sök därefter på  HRPF.
Nu erhålls en förteckning på alla protokoll från rådet.