Om distriktet

SPF Seniorerna Jämtland Härjedalens distrikt tillhör en stor riksomfattande pensionärsorganisation (SPF Seniorerna), som arbetar för att förbättra äldres pensioner, boende, vård och omsorg.

År 2022 bildades distriktet genom en sammanslagning av tidigare Jämtlands distrikt och Härjedalens distrikt.

Distriktet har tagit fram en broschyr om Jämtland Härjedalens distrikt och på nätet kan man få information om olika sevärdheter inom området.

Jämtland Härjedalensdistrikt av SPF har18 föreningar (15 föreningar i Jämtland och 3 i Härjedalen). Antalet medlemmar i distriktets föreningar är ca 3 300.

Distriktets ansvar är:

  • skall verka på det regionala planet för de ändamål som SPF företräder.
  • skall bistå föreningarna med råd och upplysningar rörande verksamheten.
  • skall medverka till anordnandet av studiecirklar och andra fritidsaktiviteter inom föreningarna samt arrangerar utbildning, studiedagar, informationskonferenser och pensionärsträffar gemensamma för distriktets föreningar.