Om distriktet

SPF Seniorerna Jämtland Härjedalens distrikt tillhör en stor riksomfattande pensionärsorganisation (SPF Seniorerna), som arbetar för att förbättra äldres pensioner, boende, vård och omsorg.Jämtland Härjedalensdistriktet av SPF har19 föreningar (16 föreningar i Jämtland och 3 i Härjedalen). Antalet medlemmar i distriktets föreningar är ca 3 300.

Distriktets ansvar är:

  • skall verka på det regionala planet för de ändamål som SPF företräder.
  • skall bistå föreningarna med råd och upplysningar rörande verksamheten.
  • skall medverka till anordnandet av studiecirklar och andra fritidsaktiviteter inom föreningarna samt arrangerar utbildning, studiedagar, informationskonferenser och pensionärsträffar gemensamma för distriktets föreningar.