Styrelse

Har Du något Du går och funderar på vad SPF Seniorerna Bollnäs erbjuder! Kontakta gärna någon i styrelsen!

Ordförande Maud Kvarnäng tfn 070-325 23 53

Vice ordförande Peter Nyman tfn 070-9444602

Sekreterare Anders Bergsten tfn 070-550 88 72

Kassör Karin Skogh tfn 070-249 05 49

Studie ansvarig Marianne Qvarnström tfn 070-327 55 58

Ledamot Birgit Norén tfn 070-299 88 33

Ledamot Christina Nyberg tfn 070-677 53 03

Hemsida www.spfseniorerna.se/bollnas