Styrelse

Har Du något Du går och funderar på vad SPF Seniorerna Bollnäs erbjuder! Kontakta gärna någon i styrelsen!

Styrelse Ordförande Maud Kvarnäng tfn 070-325 23 53

Vice ordf Ewa Strandberg tfn 070-539 21 14

Sekreterare Anders Bergsten tfn 070-550 88 72

Kassör Karin Skogh tfn 070-249 05 49

Ledamot Birgit Norén tfn 070-299 88 33

Ledamot Ulla Edholm tfn 070-301 77 56

Ledamot Peter Nyman tfn 070-9444602

Hemsida www.spfseniorerna.se/bollnas