KPR kommunala pensionsrådet

Ingrid Hammarberg ordinarie ledamot och Anders Bergsten ersättare, våra representanter i KPR Bollnäs kommun.

  • Foto: Gunnel Wallgren

 

 

 Vad gör pensionärsrådet?

- Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.

- Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.

- Rådet skall verka för att pensionärernas frågor av större vikt beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

- Rådet får initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.

- Rådet är remissorgan i frågor av större vikt som berör pensionärerna.

- Rådet är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.