Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Maud Kvarnäng

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Peter Nyman

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Skogh

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Qvarnström

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Nyberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgit Norén

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Bergsten

Styrelsen sekreterare, Styrelsen sekreterare