Boule - verksamheten

Ledare för boule är Yngve Lindgren  070-5387081

Vi i SPF.s boulesektion gör nu ett juluppehåll.
Verksamheten startar igen tisd 17 januari kl 14.00 - 16.00
Vi kommer att spela inomhus Bollnäs bouleklubbs lokaler i
gamla mejeriet, ända tills vårsolen har tinat upp banorna på Långnäs.
Priset 30:-/ speltillfälle.

Vänligen 
Yngve Lindgren