GULA FOLDERN månadsträffar 2022

Mötes/reseförsäkring finns för medlemmar. Omfattas inte av utomstående som deltar i våra möten. OBS! Våra medlemsträffar, resor mm annonseras i Ljusnan under föreningsnytt och på vår hemsida, www.spfseniorerna.se/bollnas, samt via mail till de som lämnat sina epost-adresser. Ta gärna med en vän som är intresserad av vår verksamhet, men ej är medlem!