GULA FOLDERN 2023

GULA FOLDERN är en i fickformat information om bl.a. årsplaneringen av våra medlemsträffar samt vilka som är styrelsens ledamöter med mera.
Beslutas på årsmötet.

Försättsblad 2023

Program 2023 Gula Foldern

Aktiviteter 2023 Gula Foldern

Mötes/reseförsäkring finns för medlemmar men den omfattas inte för utomstående som deltar i våra möten. OBS! Våra medlemsträffar, resor mm annonseras i Ljusnan under föreningsnytt och på vår hemsida, www.spfseniorerna.se/bollnas, samt via e-post till de som lämnat in sina e-postadresser till medlemsregisteransvarig gunnelwallgren@me.com. Ta gärna med en vän som är intresserad av vår verksamhet, men ej är medlem!