Historik SPF Seniorena Bollnäs

SPF i Bollnäs bildades av sju personer i februari 1945, som avdelning 28 av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF).

Till första mötet i mars hade ytterligare 13 medlemmar värvats och vid årets slut bestod avdelningen av 138 medlemmar.Ökningen av medlemmar var god i början och besök gjordes både i Arbrå och Annefors för bildande av nya avdelningar. Efter ett tag blev det kämpigt med skiftande ledning, vikande medlemstal och svag ekonomi, men 1956 vändes situationen och avdelning gick en ny blomstringstid till mötes. Reseverksamheten startades och blev snabbt en populär del i verksamheten.


Tio år senare inleddes också en omfattande hobby- och studieverksamhet.1986 ändrades organisationens namn till Sveriges Pensionärsförbund (SPF) med länsvisa SPF-distrikt. Det lokala organisationsledet blev SPF-föreningar. Vår förening erhöll namnet "Linlyckan" vid ett medlemsmöte i Hanebo. Föreningen har i många år haft en underhållningsgrupp med sångare och musiker och en tid även en teatergrupp. Bowling, curling och promenader hör till motionsaktiviteterna och sygrupperna lämnar värdefulla bidrag till vinsterna vid lotterierna som varit ekonomiskt betydelsefulla sedan de infördes 1956.

I mars 1995 firade föreningen sitt 50-årsjubileum. Medlemsantalet var då uppe i 400. Ordförande var Karl-Erik Larsson, den som hittills haft sitt uppdrag längsta tiden, nämligen 9 år. Då medverkade Gunnel Jonäng i egenskap av förste vice ordförande i riksorganisationen och Bernt Olof Jonäng såsom SPF-distriktets ordförande.I januari 2000 firades millennieskiftet kombinerat med 55-årsjubileum i närvaro av representanter för angränsande pensionärsorganisationer, kommunen m.fl. samt SPF-distriket och SPF-förbundet.

Till tidigare verksamhet hörde samråd med SPF i Arbrå, Alfta och Edsbyn som döpts till "Fyrklövern". Samverkan skedde även med SPRF och PRO, Bollnäs Citygrupp, Bollnästravet och Bollnäs församling, varvid en pensionärernas kör- sångardag arrangerades i kyrkan. En årlig "äldredag" brukade genomföras på Brotorget och en travdag med gratis inträde för pensionärer. En tradition som fortlever är gökottan på Ohnbacken i samarbete med Bollnäs församling.