Vår och höstprogram

Här är programpunkterna för VT 2019.
*MEN FÖRST: info om
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL.

SPF Strömmens styrelse kommer framgent att muntligt fråga vid möten och sammankomster om det är någon som inte vill vara med på bild på vår hemsida. I så fall tar vi inte med bild på personen ifråga.
Det finns äldre bilder publicerade på hemsidan sedan tidigare. Om någon av er inte samtycker till att bilden finns publicerad, säg till så tas bilden ifråga bort. Hör vi ingenting ifrån er, utgår vi ifrån att det är OK att ni finns med på en bild någonstans på våra sidor.

SPF Seniorernas hantering av personuppgifter

Datainspektionens information

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROGRAMMET FÖR VT 2019:
Vi träffas som vanligt i Folkets Hus kl. 15.00, 2:a måndagen i månaden.

14 Januari: Lilla bandet från Färgelanda undehålle med sång och musik
11 Februari: Årsmöte! Bildvisning/info om vadsom hänt under året.
Kaffe, smörgås och hembakade semlor serveras.
  3 Mars: Temadag. "Filmen Salstänk och Västkustsol" visas på kulturhuset
Skagerack söndag 3 mars kl. 15.00. Pris och mm info kommer på mötena.
11 Mars: Strömstads nya kommunalråd presenterar sig.
  8 april: Bertil Andersson från Lysekil berättar under titeln "Från slott till koja". Tillsammans med en kamrat sjunger, spelar och kåserar de om Bellman.
12 maj: Vårfest med underhållning av Hogdals Spelmän. Mer info längre fram.

Pg: 645 70 29-4, eller Bg Nordea: 121-9989 för inbetalningar. Bifoga namn och adress, samt vad betalningen avser!
OBS! det är viktigt att ni anmäler er aktuella postadress, resp. e-postadress, mobtel. eller andra ändringar ni gjort till: Birgitta Johansson, mobil 073-843 7303 eller: kavle.birgitta@telia.com.
Vår hemsida är inte: www.spf seniorerna.se/strommen, Allså inte något avstånd mellan spf och seniorerna!