GDPR


Info om:
GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL.

SPF Strömmens styrelse kommer framgent att muntligt fråga vid möten och sammankomster om det är någon som inte vill vara med på bild på vår hemsida. I så fall tar vi inte med bild på personen ifråga.
Det finns äldre bilder publicerade på hemsidan sedan tidigare. Om någon av er inte samtycker till att bilden finns publicerad, säg till så tas bilden ifråga bort. Hör vi ingenting ifrån er, utgår vi ifrån att det är OK att ni finns med på en bild någonstans på våra sidor.

SPF Seniorernas hantering av personuppgifter

Datainspektionens information

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>