Kommunala Pensionärsrådet

Beredningsmöten: Vanligtvis kl. 15 - 16 i Hamnkapten Hanssons rum.
Omsorgsmöten hålls i KF-salen i Stadshuset.
Datum vänligen kolla med SPF s representanter. Se funktionärslista.

VÅRA REPRESENTANTER GES GENOM KommunalaPensionärsRådet
möjlighet att tillsammans med politiker och tjänstemän diskutera aktuella frågor som
berör pensionärer i den egna kommunen.
Vi är politiskt och religiöst obundna och är remissinstans för föreningen. Vi är endast
ett rådgivande organ som bidrar med erfarenheter och kunskap ur de äldres perspektiv. Dessa frågor rör exempelvis äldres levnadsförhållanden såsom samhällsplanering, äldreomsorg, boenden, framkomlighet på stan, kommunikationer, frivilligverksamhet mm.

Beredningsmöten hålls liksom omsorgsmöten växelvis 4 ggr om året, och info
skall skickas ut i god tid före.

Mötesprotokollen finns på Strömstad kommuns hemsida:

http://www.stromstad.se/stodochomsorg/aldre/handikappochpensionarsrad.4.3fed02301498a2c099813c9e.html