Valberedningens förslag

Valberedningens förslag vid SPF Seniorerna Strömmens årsmöte 13 februari 2016

§ 3. Till ordförande för mötet föreslås Margareta Fredriksson och som sekreterare Eva Pehrsson.
Justerare utses av mötet.
§ 15. Till ordförande för avdelningen för 1 år föreslås Wolfgang Schwartz.
§ 16. Val av styrelseledamöter: Valberedningen föreslår omval av Björn Stenberg för 2 år. Omval av Stanley Lysell för 2 år. Nyval av Lena Moberger för 2 år. Eva Pehrsson, Ewy Sigvardsson och Arne Johansson. har vardera 1 år kvar.
Ulla-Britt Haienhjelm och Margith Jacobsson avgår.
§ 17. Till ordinarie revisorer föreslås omval av Kerstin Martinsson och Aime Radik Ohlsson, med Laila Wieslander som ersättare.
§ 18. Som ombud till distriktsstämman den 28 mars föreslås Wolfgang Schwartz, Ewy Sigvardsson, Margareta Fredriksson, Anders Tholén och Stanley Lysell.
1 ombud för varje påbörjat åttiotal medlemmar.
§ 19. Till ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet företslås Eva Pehrsson, Jan Teuber och Barbro Nilsson som ordinarie.
Barbro blir ordinarie i stället för Wanja Wetterberg som slutar i KPR.
Som ersättare Kerstin Löfberg, Peter Bergengren och Stig Carlsson som blir ny ersättare.
(§ 21. Valberedningen har 2016 bestått av Jan Teuber, smk, Siw Halvordsson och Henry Karlsson.)
-------