Resultat och balansräkning

Har du frågor om siffrorna i resultat & balansräkningen, kontakta vår kassör.