text om strömmen till 2024

Om föreningen
Möteslokal: Folkets Hus Oslovägen 17, Strömstad. Vi träffas där 2:a måndagen i månaden kl 15.00. Föreningens Bankgironummer är 121-9989


Vi kan i SPF Strömmen kalla oss för seniorer, där vi arbetar som en partipolitisk och religiöst obunden intresseförening. Viktigast av allt är innehållet i vår verksamhet.

En viktig uppgift i vår förening är att skapa gemenskap, trivsel och gott kamratskap.

Vi har möten och träffar med föredrag, underhållning och kurser/cirklar i t ex litteratur, handarbete, skriv ditt liv, läkemedel, bridge, senior-dans, matlagning för
herrar och mycket, mycket mer....

Vi gör även teaterbesök och utflykter till intressanta resmål,
även utanför landet.

SPF:s mål : Påverkan av politiker och andra beslutsfattare till medlemmarnas bästa.

SPF har också förmånliga försäkringar, dels medlemsförsäkringar som ingår i medlemskapet, och möjlighet att teckna olycksfalls- och livförsäkringar. En livförsäkring måste dock tecknas före fyllda 70 år. Försäkringarna administreras via Skandia.

Vill du veta mera kan du vända dig till någon i styrelsen. Dom hittar du under fliken Styrelsen

På våra månadsmöten, som hålls andra måndagen i månaden, diskuterar vi frågor som är av vikt för pensionärer. Vi informerar om olika aktiviteter såsom promenader, resor, friskvård, kurser, KPR mm. Det finns också möjlighet att ställa frågor, komma med egna idéer och tips, samt ge förslag till- och deltaga i frivilliga insatser.
Mötesavgiften för kaffe med smörgås och kaka samt underhållning och diskussioner är för närvarande 60,- per person. Lotterier på decembermötet och vårmötet i maj.