Aprilmötet

Information från Brottsofferjouren och Polisen

  • Britt Älvsäter t v och Sara Olsson t h

På april månadsmöte hos SPF Seniorerna Strömmen talade Sara Olsson, kommunpolis i Strömstad Tanum, om hur vi äldre skall skydda oss mot brottslighet. Var vaksam och släpp inte in någon som inte kan legitimera sig. Mycket våld i stan är krogrelaterat. Från 1 juni samarbete med norskapolisen. Polisen och socialtjänst samarbetar med brottsofferjouren. Där tog Britt Älvsäter Thomasson över mikrofonen. Hon är ordförande i BOJ och berättade att BOJ är en ideell organisation som bildades på 1980 talet och ger brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd och hjälp. Förbund i Stockholm, växel dygnet runt med 60 olika språk och med en medlemsavgift på 100 kr per år. Skall ej blandas ihop med Brå som är en myndighet under justitiedepartementet.
Wolfgang gjorde reklam för nästa månadsmöte med vårtallrik och hattparad för 150 kr att sättas in på föreningens Bg 121-9989. Resan till Oscarsborg 16/5 har några platser kvar och 18/5 går den trevliga avslutningsfesten på Kasen av stapeln.
Dagens underhållare var Mikael Karlsson som sjöng och spelade till gitarr.

Eva Pehrsson