Promenader och Stavgång

Friskvårdsgruppens promenadschema för vår/höst 2018. Samling sker vid P-platsen mellan Taxi och gamla Statoil kl. 10.00 för samåkning. Tag med fika och sittunderlägg. Ni som har, glöm inte stavarna (ev. broddar) och ett glatt humör!

 • Idefjordens klubbstuga
 • Björn hälsar välkommen. Avslutning maj
 • Fika med bullar och blommor
 • Morgonfikat intages
 • Grova ostfrallor med grönt på
 • Åsså lite morgongympa
 • Så var det dags för en kort och en lång poängpromenad. Här en av frågorna
 • Det var 2 som hade alla rätt på de 12 frågorna och dom fick presentcheckar. 11 rätt och neråt fick varma applåder. Därefter var det dags för hemfärd.
 • Idefjordens klubbstuga
 • Björn hälsar välkommen. Avslutning maj
 • Fika med bullar och blommor
 • Morgonfikat intages
 • Grova ostfrallor med grönt på
 • Åsså lite morgongympa
 • Så var det dags för en kort och en lång poängpromenad. Här en av frågorna
 • Det var 2 som hade alla rätt på de 12 frågorna och dom fick presentcheckar. 11 rätt och neråt fick varma applåder. Därefter var det dags för hemfärd.

Promenad-information  HT -18: Schema sist i bildraden!
Birgit Karlsson, mob.   0730-786905
Björn Stenberg, mob.   0705-109217
Birgit Lotsner,    mob.   0705-978010
Siw Halvordsson, mob. 0768-519755
-----------------------------------------------

Björn har sammanställt vårens promenader och redovisat för Vuxenskolan. De 17 genomförda aktiviteterna inklusive Kasen har samlat 147 deltagare motsvarande siffra för 2017 var 261! Man ser tydligt hur årets väder påverkat antalet deltagare. Som minst var vi 3 deltagare och som mest 12 och på Kasen 35.
Jag vill tacka alla som ställt upp och bidragit så att vi kunnat improvisera och genomföra aktiviteterna och även Kasen!

Ha en fin sommar!
Promenadgruppen
________________

Vi avslutade vårsäsongen på Kasen (Idefjordens klubbstuga) den 17 maj kl. 11.00. Samåkning från Taxi kl.10.00 (för dom som inte åker direkt). Bilder under höst/vår från prom/stav (med hänsyn till nya EU-direktiv) kan ses i Arkiv för 2018.