promenader och stavgång

Torsdagar med samling kl 10.00 vid Taxi