Stadshuset

Stadshusets historia.

  • Stadshuset

STRÖMSTADS STADSHUS
Huset stod klart 1917, men togs inte i bruk förrän 1919. Husets alla hyresgäster flyttade in allt eftersom lokalerna blev klara och någon officiell invigning blev aldrig av.
I stadshuset fanns då telegraf, sparbank, post, polis, drätselkammare och stadsfullmäktige.
Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren lät uppföra stadshuset till minne av sina föräldrars födelsedatum vilket kan spåras på många sätt i husets konstruktion. Exempel är:
- Avståndet från markplan upp till tornet är 41 meter. Husets längd är 82 meter. Fadern var född den 27:e, modern den 14:e. Summan av dessa tal är just 41 (höjden), dubblerat blir det 82 (längden).
- På första våningen finns 27 dörrar och fönster vilket motsvarar faderns födelsedag 27/1.
- I mittpartiet finns fyra fönster och en dörr = 5. Ovanför finns 14 fönster = moderns födelsedag 14/5.
- Det största sammanträdesrummet (Fars sal) är 7meter högt, 7 meter brett och 13 meter långt (27).
Möteslokalen Mors sal har måtten 7+7+5 =14/5.

Den 27 januari 2017 invigdes då till slut Strömstads Stadshus efter 14 års renoveringsarbeten. Där finns nu 3 nyinstallerade hissar, uppfräschade kontor mm. Huset används numera för kommunens adminstration och andra kommunala inrättningar.