Mötesnytt HT 2017

Här finns referat mm från medlemsträffar under hösten.

  • Ulf i berättartagen
  • Ett 90-tal medlemmar på F H
  • Ulf i berättartagen
  • Ett 90-tal medlemmar på F H

Referat från månadsmöte 11 december

Referat från månadsmöte 13 november

Referat från temadag den 23 oktober

Referat från månadsmöte den 11 oktober.

Referat från temadag den 25 september.

SPF Seniorerna Strömstad. Månadsmöte den 11 september 2017.

Trots ihållande regnskurar så samlades över 90 medlemmar till dagens möte. Ordförande Wolfgang Schwartz hälsade föredragshållaren Ulf Hansson mycket välkommen.
Ulf berättade med inlevelse och personlig känsla om "Slaget om Strömstad år 1717".
Slaget handlade i sak om bataljen mellan danske befälhavaren Tordenskjold och Sveriges Johan Hierta/Giertta.
Efter att i maj 1717 ha genomfört ett misslyckat angrepp mot Göteborg, sökte Tordenskjold ett nytt försök att komma åt den svenska arméns förbindelselinjer genom att rikta ett anfall mot Strömstad, som var huvuddepå för den svenska armén i Norge. Staden hade för den skull befästs med två batterier på Laholmen och två flankerande batterier på land. Stadens garnison omfattade 1800 man under befäl av Generalmajor Johan Giertta.
Natten till den 8 juli varpades de danska fartygen in mot Strömstads hamn, där de vid 4-tiden på morgonen ankrade upp och började beskjuta hamnbefästningarna. Linjeskeppen koncentrerade sig på Laholmen och skottpråmarna på de övriga batterierna. Efter några timmars artilleriförberedelse sändes sex galärer in för att landstiga på Laholmen. Försvaret var dock inte nedkämpat och endast två galärer lyckades ta sig fram till stranden, där de utsattes för häftig beskjutning av svenskt infanteri. Tordenskjold själv sårades i benet och danskarna tvingades att dra sig tillbaka med en förlust av 350 man. De svenska förlusterna torde ha varit avsevärt mindre. Svenskarna lyckades försvara Strömstad med alla sina depåer och förråd för nästa slag mot Norge.
Ulf avtackades med rungande applåder och förhoppning om nya spännande föreläsningar.
Wolfgang fortsatte mötet med information om höstens aktiviteter. Närmast på programmet står en tur till Krokstand med temat "Kaffeskvaller" i stenriket, med bland annat filmen "Granitbergens döttrar".
Sedan följer mannekänguppvisning i oktober och en temadag med information från bland annat Patientnämndens presidiet, info om God Man och juridisk trygghet, mm.
Mattcurling, bridge, stavgång, seniordans, läsecirkel och matlagning är några andra av höstens alla aktiviteter som startas upp.
Monica Odell informerade om Brottsofferjouren och den individuella läkemedelshanteringen.
Barbro Nilsson informerade om framtida äldreboende i Strömstad.
Wolfgang informerade om medicinsk Yoga för seniorer och intresseanmälan för deltagande i kyrkans julmarknad i Skee.
Thorbjörn Berglund efterlyste intresse för studiecirklar.
Ordförande avslutade ett mycket livligt månadsmöte med att tacka köket för service, kaffe och smörgås.
Wolfgang Schwartz/JT