Temadag den 25 september

SPF Seniorerna Strömmen hade i måndags (25/9) en trevlig temadag i Krokstrands Folkets Hus, från 1902, under rubriken "Kaffeskvaller", där Karin Askberger berättade om Krokstrand förr och nu. Som mest bodde det 2000 personer här.
Det strategiska läget vid Idefjorden gjorde det lämpligt för transport av främst gatsten, knott, och kantsten. På 70 och 80 talet kom ”Gröna vågen” med inflyttning av många barnfamiljer men idag bor bara ett 100 tal personer kvar.
Efter Karins föreläsning serverades på hembroderade dukar kaffe med bullar, Silviakaka och Kung Håkons kaffebröd, hembakade av Maj. För att det kulle bli riktigt kaffeskvaller hade de som arrangerat det hela delat ut lappar med olika påståenden som vi runt borden fick skriva ner olika åsikter om.
Det var också en utställning om Krokstrand med böcker, honung och provsmakning av diverse hemproducerat.
Till slut visades filmen ”Granitbergens döttrar”, som berättades av en fantastisk 96-årig dam vid namn Aslög.
Det hela var väldigt intressant och väl ordnat och det tackar vi ett 50 tal SPF-besökare för. - Eva Pehrsson/JT

 • Minnesbilder i F H lokalen
 • Karin Askberger berättar om Krokstrands Folkets Hus historia
 • Under tiden lyssnade publiken uppmärksamt
 • Alla kaffeborden var upptagna
 • Snart blir det kaffe
 • Under pausen kunde det köpas olika lokala Krokstrandska naturprodukter och recept
 • Efter det visades filmen Granitbergens döttrar. Här dock en del av männen
 • Stora fartyg angjorde hamnen för att lasta tusentals ton med "Knott" för export
 • Krokstrands 96-åriga stenhuggardotter, Aslög, berättar på filmen om det oerhörda slit som kvinnorna hade med barn, mat, tvätt och spritande gubbar för att få det hela att gå ihop hemma
 • SPF ordf Wolfgang tackar Karin m fl under varma applåder för dagens suveräna Granithuggar program!
 • Minnesbilder i F H lokalen
 • Karin Askberger berättar om Krokstrands Folkets Hus historia
 • Under tiden lyssnade publiken uppmärksamt
 • Alla kaffeborden var upptagna
 • Snart blir det kaffe
 • Under pausen kunde det köpas olika lokala Krokstrandska naturprodukter och recept
 • Efter det visades filmen Granitbergens döttrar. Här dock en del av männen
 • Stora fartyg angjorde hamnen för att lasta tusentals ton med "Knott" för export
 • Krokstrands 96-åriga stenhuggardotter, Aslög, berättar på filmen om det oerhörda slit som kvinnorna hade med barn, mat, tvätt och spritande gubbar för att få det hela att gå ihop hemma
 • SPF ordf Wolfgang tackar Karin m fl under varma applåder för dagens suveräna Granithuggar program!